Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Realizacje

Poprawa Gospodarki Ściekowej w Dzielnicy Pawłów – Zabrze

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna jako Wykonawca Kontraktu zrealizowała roboty budowlane pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – Kontrakt 1”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość
inwestycji: 59 000 000 zł
Zobacz realizację

Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice – Kontrakt W5

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jako Lider konsorcjum zrealizowała w latach 2012 – 2015 projekt pn. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice – Kontrakt W5 w miejscowości Dąbrowa Górnicza, realizowany w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość
inwestycji: 80 000 000 zł
Zobacz realizację

Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zrealizowała projekt pn. „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość
inwestycji: 16 500 000 zł
Zobacz realizację

Budowa Bloku Energetycznego 833 MW dla Elektrowni Bełchatów

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna realizowała prace budowlane polegające na wykonaniu robót wyburzeniowych, ziemnych, sieci podziemnych, dróg i placów, tuneli kablowych, małej architektury itd. w ramach Pakietu Zamówieniowego Nr 1 dla Bloku Energetycznego 833 MW dla Elektrowni Bełchatów.

Wartość
inwestycji: 100 000 000 zł
Zobacz realizację