Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Realizacje

Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zrealizowała projekt pn. „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość
inwestycji: 16 500 000 zł
Zobacz realizację

Budowa Bloku Energetycznego 833 MW dla Elektrowni Bełchatów

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna realizowała prace budowlane polegające na wykonaniu robót wyburzeniowych, ziemnych, sieci podziemnych, dróg i placów, tuneli kablowych, małej architektury itd. w ramach Pakietu Zamówieniowego Nr 1 dla Bloku Energetycznego 833 MW dla Elektrowni Bełchatów.

Wartość
inwestycji: 100 000 000 zł
Zobacz realizację

Budowa hali segmentowej o konstrukcji stalowej w podstrefie Noworudzkiego Parku Przemysłowego

Spółka realizowała inwestycję na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego w Nowej Rudzie w powiecie kłodzkim. Inwestycja prowadzona była na terenach poprzemysłowych po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda". Teren przejęty przez Spółkę od Zamawiającego był elementem infrastruktury kopalni.

Zobacz realizację