Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Spółka dominująca

*) Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jest komplementariuszem Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp. k. uprawnionym do reprezentowania spółki zależnej i prowadzenia jej spraw oraz odpowiadającym w pełni za jej zobowiązania. Komplementariusz (Emitent) wniósł wkłady o wartości 35 005 000 PLN. Emitent jest uprawniony do udziału w zyskach spółki komandytowej proporcjonalnie do wartości wniesionych przez Emitenta wkładów (51%).