Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

GET EnTra Sp. z o.o.

 

GET EnTra

GET EnTra Sp. z o.o. weszła w skład Grupy Kapitałowej CNT 21 listopada 2014 roku. Obecnie CNT S.A. jest właścicielem 90% udziałów spółki zależnej.

GET EnTra Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze handlu energią na hurtowych rynkach energii w kraju i za granicą. Spółka jest jedną z najdłużej działających, niezależnych firm obrotu energią elektryczną w Polsce. Pierwszą koncesję na obrót energią elektryczną Spółka uzyskała już w 1999 roku i od tego czasu jest aktywna na rynku hurtowym, we wszystkich jego segmentach. Spółka pełni funkcję Operatora Handlowego w ramach Rynku Bilansującego, oferując partnerom handlowym i klientom gamę produktów, zarówno standardowych jak i niestandardowych, dopasowanych do konkretnych potrzeb klientów. GET EnTra Sp. z o.o. świadczy także usługi konsultingowe w zakresie handlu energią elektryczną.

Bieżącą działalność handlową Spółka prowadzi poprzez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz poprzez transakcje bilateralne głównie w oparciu o umowy ramowe, preferując międzynarodowy standard umowy EFET 2.1a. Spółka zawiera umowy krótkoterminowe (na dzień do przodu, kilkudniowe, tygodniowe, miesięczne) a także umowy na dłuższe okresy dostaw (sezonowe, roczne, wieloletnie).

Jednym z głównych obszarów działalności GET EnTra Sp. z o. o. jest dystrybucja energii elektrycznej. Spółka uzyskała koncesję na dystrybucję energii elektrycznej w marcu 2019 r..

8 września 2003 roku GET EnTra Sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. 12 stycznia 2004 roku Spółka przystąpiła w charakterze członka wspierającego do Towarzystwa Obrotu Energią (TOE).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Spółka posiada dużą bazę zaufanych kontrahentów krajowych i zagranicznych.

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

  • Tomasz Krzyżewski – Prezes Zarządu.

Dane kontaktowe GET EnTra Sp. z o.o.:

  • adres siedziby:Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa,
  • tel. +48 22 526 53 00, fax +48 22 526 53 99,
  • e-mail:
  • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: 0000015677,
  • NIP: 525 20 72 533, REGON: 013143413,
  • kapitał zakładowy: 10 273 710,00 zł,

adres strony internetowej: http://getentra.com