Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Misja firmy

Podstawową misją CNT S.A. jest świadczenie najwyższej jakości usług i zaspokajanie potrzeb wszystkich naszych Klientów w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności, a także stały wzrost wartości firmy dla jej Akcjonariuszy. Dzięki przyjętym rozwiązaniom systemowym oraz nowoczesnemu zarządzaniu wszyscy Klienci mogą liczyć na usługi w pełni zaspokajające ich wymagania. Skuteczne zarządzanie i przyjęte zasady ciągłego rozwoju i doskonalenia organizacji gwarantują realizację najtrudniejszych przedsięwzięć i spełnienie ich wysokich jakościowych standardów.

Misja Spółki stworzona jest w oparciu o poniższe kryteria:

  • świadczenie usług najwyższej jakości;
  • ciągły rozwój i doskonalenie organizacji;
  • maksymalizacja zysków;
  • wyjście naprzeciw wymaganiom Odbiorcy;
  • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań wszystkich naszych Klientów,
  • uznanie i szacunek Interesariuszy,
  • uzyskanie miana lidera na rynku.

Budując, tworzymy stabilną przyszłość

Motto firmy odnosi się do wszystkich sfer jej aktywności i towarzyszy jej nie tylko przy realizacji nowych inwestycji i kontraktów, ale także w budowaniu solidnych i przejrzystych relacji z Inwestorami i Klientami. Misja firmy – rozpoznawalna i czytelna dla wszystkich jej pracowników, pozwala na osiąganie zamierzonych celów na wszystkich poziomach jej aktywności i umożliwia realizację przyjętej strategii rozwoju.