Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Realizacje

Zarządzanie i nadzór inwestorski nad inwestycją deweloperską Nowa 5 Dzielnica

CNT S.A. zarządza i odpowiada za nadzór inwestorski na etapie projektowania, realizacji, okresu rękojmi i gwarancji jakości nad realizacją inwestycji deweloperskiej "Nowa 5 Dzielnica" w Krakowie. Więcej ....

Zobacz realizację

Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna zrealizowała kontrakt pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze” jako Lider Konsorcjum będącego Generalnym Podwykonawcą.

Wartość
inwestycji: 492 000 000 zł
Zobacz realizację

Poprawa Gospodarki Ściekowej w Dzielnicy Pawłów – Zabrze

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna jako Wykonawca Kontraktu zrealizowała roboty budowlane pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – Kontrakt 1”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość
inwestycji: 59 000 000 zł
Zobacz realizację

Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice – Kontrakt W5

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jako Lider konsorcjum zrealizowała w latach 2012 – 2015 projekt pn. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice – Kontrakt W5 w miejscowości Dąbrowa Górnicza, realizowany w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość
inwestycji: 80 000 000 zł
Zobacz realizację