Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Cele i strategia firmy

Spółka CNT S.A. wciąż stawia sobie nowe wyzwania dążąc do zadowolenia wszystkich swoich Interesariuszy. 

Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest realizacja przyjętej strategii koncentrującej się na osiąganiu wzrostu wartości Spółki dla jej akcjonariuszy poprzez realizację rentownych projektów biznesowych w różnych obszarach aktywności Spółki.

W zakresie głównych grup interesariuszy Spółka stawia sobie poniższe cele:

Klienci:
Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności poprzez realizację potrzeb i oczekiwań jej Klientów. Priorytetem Spółki jest współtworzenie sukcesu Klientów, zdobycie ich zaufania i budowanie długoterminowych relacji.

Inwestorzy:
Dążeniem firmy jest ciągły wzrost jej wartości dla Inwestorów, przy zachowaniu zasad poszanowania ich praw oraz zapewnieniu im dostępności do najważniejszych informacji dotyczących Spółki.

Pracownicy:
Trzonem zdrowego funkcjonowania firmy jest zadowolenie pracowników, dlatego też Spółka zapewnia wszystkim zatrudnionym atrakcyjne warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Czołową kwestią jest zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności przez kadrę, gdyż zgodnie z założeniami polityki personalnej pracownicy są podstawowym narzędziem rozwoju firmy, a sukces organizacji stanie się udziałem jej pracowników.