Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Cele i strategia firmy

Spółka CNT S.A. wciąż stawia sobie nowe wyzwania dążąc do zadowolenia Inwestorów i Klientów. W 2009 roku Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów funkcjonowania organizacji, przeprowadził zmianę struktury organizacyjnej Spółki, a po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej rozpoczął wdrażanie nowej strategii jej rozwoju.

Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest realizacja przyjętej strategii koncentrującej się na osiąganiu wzrostu Spółki dla jej akcjonariuszy poprzez:

rozwój organiczny – osiąganie przychodów z rentownych kontraktów realizowanych przede wszystkim w generalnym wykonawstwie w obszarach projektów z zakresu:

  1. Inżynierii sanitarnej
  2. Budowy dróg
  3. Ochrony środowiska

oraz
akwizycje podmiotów pozwalających na wykorzystanie efektu synergii w różnych obszarach biznesowych nowo kreowanej Grupy Kapitałowej.

W zakresie głównych grup interesariuszy Spółka stawia sobie poniższe cele:

Klienci:
Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług w ramach prowadzonej przez nią działalności poprzez realizację potrzeb i oczekiwań jej Klientów. Priorytetem Spółki jest współtworzenie sukcesów Klientów, zdobycie ich zaufania i budowanie długoterminowych relacji.

Inwestorzy:
Dążeniem firmy jest ciągły wzrost jej wartości dla Inwestorów, przy zachowaniu zasad poszanowania ich praw oraz zapewnieniu im dostępności do najważniejszych informacji dotyczących Spółki.

Pracownicy:
Trzonem zdrowego funkcjonowania firmy jest zadowolenie pracowników, dlatego też Spółka zapewnia wszystkim zatrudnionym atrakcyjne warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Czołową kwestią jest zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności przez kadrę, gdyż zgodnie z założeniami polityki personalnej pracownicy są podstawowym narzędziem rozwoju firmy, a sukces organizacji stanie się udziałem jej pracowników.