Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.


Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jestCentrum Nowoczesnych TechnologiiS.A. z siedzibą: 41-208 Sonowiec, ul. Wojska Polskiego 12 ("Spółka” lub "CNT S.A."). Korzystając z serwisu internetowego www.cntsa.pl , ir.cntsa.pl („Serwis”) użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych zasad i warunków korzystania z Serwisu. Skorzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest rozumiane jako akceptacja podanych zasad i warunków jego użytkowania określonych w niniejszym regulaminie. 

§ 1
Zawartość Serwisu 

 1. Spółka za pośrednictwem Serwisu zapewnia dostęp do informacji wymaganych przepisami prawa, Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW oraz informacji o charakterze marketingowym
 2. Spółka jest uprawniona do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji zmieszczonych na stronie w każdym czasie.
 3. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie jest zaproszeniem do rokowań ani też nie może stanowić podstawy do zawarcia umowy

§ 2
Prawa autorskie 

 1. Logo (znak słowno-graficzny) Centrum Nowoczesnych TechnologiiS.A. jest zastrzeżonymi znakiem towarowym.
 2. Logo (znak słowno - graficzny) CNTS.A. nie może być wykorzystywane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez Spółkę lub są używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd klientów Spółki, lub w jakikolwiek inny sposób, przedstawiać niekorzystny wizerunek Spółki lub narażać jej dobre imię.
 3. Używanie logo(znaku słowno -graficznego) CNT S.A. przez osoby trzecie bez zgody Zarządu CNT S.A. jest zabronione.
 4. Zawartość serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem http://www.cntsa.pl , w tym zamieszczone teksty, grafiki, logo, zdjęcia, stanowią wyłączną własność Spółki i są chronione prawem autorskim.
 5. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym przeznaczone są dla celów prywatnych, zabronione jest wykorzystywanie materiałów zawartych w Serwisie do celów komercyjnych.
 6. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, oraz eksploatowanie dla celów komercyjnych treści zawartych w Serwisie bez zgodyCNT S.A. 

§ 3
Ograniczenie odpowiedzialności CNT S.A. 

 1. Informacje zawarte w Serwisie służą celom informacyjnym, przy czym Spółka nie gwarantuje ani nie zaświadcza ich niezawodności, dokładności, kompletności oraz aktualności. Informacje na stronach Serwisu mogą być aktualizowane nieregularnie.
 2. Spółka lub osoby upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie i innego rodzaju, które użytkownik poniesie w związku z dokonaniem czynności w oparciu o informacje zamieszczone w Serwisie, bądź za ich pewność i dokładność, a także za opóźnienia, ograniczenia lub błędy w transmisji lub dostarczaniu jakichkolwiek informacji.
 3. Spółka i osoby przez nią upoważnione nie gwarantują jak również nie ponoszą odpowiedzialności, że Serwis będzie dostępny bez przerw lub będzie wolny od błędów, ani że wady Serwisu zostaną skorygowane oraz, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Serwisu lub dostarczane pocztą elektroniczną będą wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich i innego kodu, który przejawia własności infekcyjne lub niszczące.
 4. Spółka i osoby przez nią upoważnione nie dają gwarancji, ani rękojmi, ani nie czynią żadnych zapewnień pośrednio lub bezpośrednio, jak również nie ponoszą odpowiedzialności w związku z przestawieniem systemu i jego oddziaływaniem lub uszkodzeniem oprogramowania w związku z korzystaniem z Serwisu lub informacji w nim zawartych.
 5. W przypadku gdyby Serwis zawierał łącza i odnośniki do innych witryn internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, Spółka oświadcza, że takie docelowe witryny nie są pod jej kontrolą i nie jest ona odpowiedzialna za treść witryny docelowej oraz łączy zawartych na witrynie docelowej. Spółka nie jest odpowiedzialna za zgodność z prawem autorskim jakiejkolwiek witryny docelowej.
 6. Użytkownik korzystający z Serwisu przyjmuje do wiadomości fakt, że Spółka nie gwarantuje, iż będzie kontynuować w sposób ciągły udostępnianie informacji zarówno w sposób dotychczasowy jak i inny. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż spółka i osoby przez nią upoważnione nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, które poniósł w związku z zaprzestaniem prezentowania Serwisu lub modyfikacją jakiejkolwiek informacji zawartej w Serwisie.
 7. Użytkownik oświadcza, że jest odpowiedzialny za stosowanie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, które spełniają jego wymagania dotyczące danych na wejściu i wyjściu, a także za utrzymywanie zewnętrznych w stosunku do Serwisu środków służących do rekonstrukcji danych w przypadku ich utraty. 

§ 4
Postanowienia końcowe. 

 1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 2. Regulamin może utracić moc obowiązującą poprzez jego zmianę lub wyłączenie ze stosowania.
 3. Spółka może w każdym czasie zaprzestać przekazywania lub dokonywania zmian informacji bądź dostępności do nich użytkownika.
 4. Niniejszy regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady korzystania z serwisu.
 5. Zasady i warunki korzystania z serwisu mogą zostać zmienione w każdej chwili w trybie on-line, a kontynuowanie użytkowania serwisu zamieszczonego pod adresem http://www.cntsa.pl oznacza akceptację przez użytkownika zmian w regulaminie.
 6. W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie nazwy, logo lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem http://www.cntsa.pl należy kontaktować się zCNT S.A. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu.