Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Notowania spółkina GPW w Warszawie

Notowania giełdowe

23.05.2023

Aktualny kurs: 13.20 PLN

Kontakt dla inwestorów

Raport roczny CNT S.A.

Raport roczny CNT S.A. Więcej raportów okresowych

RealizacjeOstatnio prowadzone 

OfertaGrupy CNT

Grupa Kapitałowa CNT posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechnicznych, zamówień infrastrukturalnych realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w ramach przetargów publicznych oraz w sektorze obrotu energią elektryczną.

AktualnościZ życia spółki

23.05.2023

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane z otrzymaniem Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 08.05.2023 r.).

W związku z wpłynięciem do Spółki pytań akcjonariusza dotyczących informacji opublikowanej raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 8 maja 2023 r. o złożeniu przez Spółkę wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku...

12.05.2023

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane z otrzymaniem Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 08.05.2023 r.).

W związku z wpłynięciem do Spółki drugiego pytania akcjonariusza dotyczącego udzielonej przez spółkę odpowiedzi związanej z informacją opublikowaną raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 8 maja 2023 r. o złożeniu przez...

12.05.2023

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane z otrzymaniem Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 08.05.2023 r.).

W związku z wpłynięciem do Spółki pytań akcjonariusza dotyczących informacji opublikowanej raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 8 maja 2023 r. o złożeniu przez Spółkę wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku...