Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

O spółce

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna to firma budowlana powstała w 1968 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 r. do 23 maja 2023 roku. Spółka była uczestnikiem indeksów giełdowych WIG, WIG-Plus i WIG-Poland oraz subindeksu WIG-budownictwo.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej i usługowej, a w szczególności zarządzanie i nadzór inwestorski na etapie projektowania, realizacji oraz obsługi w ramach rękojmi i gwarancji jakości dla inwestycji deweloperskich.

Z dniem 24 maja 2023 roku akcje spółki przestały być notowane na GPW.

 

Najciekawsze wyzwania techniczne podjęte i zrealizowane przez Spółkę w ostatnim czasie:

  • Rozbiórka i wyburzenia obiektów przemysłowych (Cementownia Strzelce Opolskie – kontrakt o wartości ~51 mln PLN)
  • Budowa hali segmentowej dla Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  • Budowa wysypiska śmieci – Zakopane Zoniówka
  • Budowa odcinka autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa
  • Budowa Bloku 858 MW Elektrownia Bełchatów – civil works (roboty wyburzeniowe i ziemne, sieci podziemne, drogi i place, podziemne tunele kablowe, mała architektura)
  • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom - 2 kontrakty na łączną kwotę ~140 mln PLN
  • Budowa Zakładu Segregacji Odpadów w Zabrzu
  • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na Żywiecczyźnie - kontrakt w Łodygowicach (w konsorcjum) - ponad 233 km sieci kanalizacyjnej, 65 przepompowni, wartość ~125 mln PLN
  • Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze – kontrakt zakończony
  • Kontrakt na zarządzanie i nadzór nad projektem deweloperskim "Nowa 5 Dzielnica"