Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budownictwo Infrastrukturalne

Grupa Kapitałowa CNT S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa infrastrukturalnego oraz ochrony środowiska. Zakres prowadzonej działalności obejmuje budowę oczyszczalni ścieków, sieci sanitarnych, przepompowni, zakładów utylizacji odpadów komunalnych oraz kompleksową budowę dróg i autostrad wraz z infrastrukturą i obiektami inżynieryjnymi.
Spółka jest także wykonawcą dużych projektów związanych z ochroną środowiska, współfinansowanych ze środków unijnych.

Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji w tym zakresie należą:

  • Składowisko odpadów komunalnych i osadów w oczyszczalni w Cieszynie
  • Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych w Sosnowcu Klimontowie
  • Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Zakopanym
  • Budowa odcinków autostrady A4
  • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach programu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej gminy Bytom
  • Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice
  • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara w Rudzie Śląskiej
  • Budowa obwodnicy Ząbkowic Śląskich