Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budownictwo Hydrotechniczne

CNT S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji oraz współrealizacji inwestycji związanych z budownictwem hydrotechnicznym obejmującym budowę zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, jazów, śluz, przepustów wałowych, kanałów oraz robót pogłębiarskich i regulacji rzek.
Wykonane przez Spółkę urządzenia wodne wpłynęły korzystnie na rozwój gospodarki wodnej, kształtowanie zasobów wodnych i korzystanie z wód.
Spółka od wielu rozwija swe kompetencje w sektorze budownictwa hydrotechnicznego śródlądowego.
CNT S.A. jako Lider Konsorcjum wykonała szeroki zakres prac z dziedziny hydrotechniki podczas realizacji kontraktu pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze”, dzięki którym nastąpi:

 • zabezpieczenie Stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności,
 • przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych,
 • powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki,
 • produkcja energii elektrycznej,
 • przywrócenie żeglowności na rzece. 

Do najważniejszych robót budowlanych i remontowych dotyczących śródlądowych budowli hydrotechnicznych zaliczyć można:

 • jazy klapowe,
 • śluzy żeglugowe,
 • elektrownie wodne,
 • przepławki dla ryb,
 • nabrzeża,
 • cyple,
 • zabezpieczenia hydrotechniczne dna i brzegów rzek,
 • zabezpieczenia skarp,
 • prace modernizacyjne na wałach przeciwpowodziowych,
 • regulacja rzek,
 • deszczownie i zbiorniki retencyjne.