Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budowa Bloku Energetycznego 833 MW dla Elektrowni Bełchatów

Wartość
inwestycji: 100 000 000 zł

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna realizowała prace budowlane polegające na wykonaniu robót wyburzeniowych, ziemnych, sieci podziemnych, dróg i placów, tuneli kablowych, małej architektury itd. w ramach Pakietu Zamówieniowego Nr 1 dla Bloku Energetycznego 833 MW dla Elektrowni Bełchatów.

Łączna wartość robót zrealizowanych przez Spółkę na kontrakcie wyniosła blisko 100  mln PLN brutto.

Spółka zrealizowała m.in:

 • sieć centralnego ogrzewania,   
 • sieć wody pitnej,
 • sieć kanalizacji sanitarnej i przemysłowej,
 • sieć kanalizacji deszczowej,
 • zewnętrzną sieć wody p.poż.,
 • rozbiórki i wyburzenia,
 • konstrukcje żelbetowe tuneli i kanałów kablowych,
 • drogi i place,
 • roboty ziemne i inne prace dodatkowe.

W ramach robót ziemnych i instalacyjnych firma wykonała ponad 111 tys. m3 wykopów, 137 tys. m3 nasypów, tunele i kanały kablowe o długości ponad 1,7 tys. m, 2,5 tys. m sieci kanalizacji oraz blisko 42 tys. m3 dróg tłuczniowych.

Główne cele budowy nowoczesnego, wysoko sprawnego bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów:

 • odbudowa mocy elektrowni w związku z potrzebą wyłączenia z eksploatacji bloków nie spełniających przyszłych standardów emisyjnych,
 • utrzymanie wielkości wydobycia węgla brunatnego z KWB Bełchatów na nie zmniejszonym poziomie, co pozwoli kopalni na utrzymanie stabilnego poziomu produkcji i zatrudnienia,
 • wytwarzanie energii elektrycznej przy jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko,
 • stabilizacja pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Cały proces inwestycyjny budowy bloku zakończył się w sierpniu 2011 roku a z dniem 1 października rozpoczęto jego eksploatację. Przeprowadzona optymalizacja poszczególnych węzłów technologicznych bloku pozwoliła na podniesienie jego sprawności i zwiększenie mocy bloku - dzięki czemu nowa jednostka wytwórcza ma moc 858 MW. Do budowy budynku kotłowni (139 metrów wysokości) oraz do budowy kotła i instalacji pomocniczych zużyto prawie 42 tys. ton stali.

Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych bloków energetycznych w Polsce. Wysoka sprawność wytwarzania energii pozwala na zminimalizowanie zużycia paliwa i w konsekwencji emisji zanieczyszczeń do powietrza.