Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Historia Spółki

Historia Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. bierze swój początek w roku 1968, kiedy to rozpoczęła swoją działalność jako przedsiębiorstwo państwowe powstałe celem zabezpieczenia potrzeb sprzętowych dla dynamicznie rozwijającej się w tamtych latach branży budowlanej. Początkowo funkcjonowała głównie w obszarze usług sprzętowych i wynajmu sprzętu jednak z upływem lat profil jej działalności ulegał modyfikacjom a sama firma doskonaliła się i przekształcała.

W wyniku tych przekształceń powstała spółka akcyjna o nazwie PEMB „Energopol” S.A. – firma, która znacznie rozszerzyła wachlarz swoich usług i systematycznie wchodziła w nowe strefy aktywności gospodarczej w zakresie robót budowlanych.

Kolejne lata pozwoliły zdobyć cenne doświadczenie i ugruntować pozycję na rynku budowlanym. Ważnym momentem w działalności „Energopol – Południe” S.A. było wprowadzenie akcji Spółki w 1998 roku do obrotu publicznego. Pierwsze notowanie Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miało miejsce 6 listopada 1998. W roku 1999 nastąpiła zmiana Statutu Spółki i nazwy firmy na „Energopol – Południe” Spółka Akcyjna. 12 grudnia 2002 roku Spółka "Energopol - Południe" S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rajestrze Sądowym.

Od czasu debiutu giełdowego minęło wiele lat, Spółka stale rozwija się i przeobraża, a konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy pozwalają śmiało patrzeć w przyszłość. Firma stawia sobie odważne cele, starając się o ich systematyczną realizację a jej dążenie do samodoskonalenia podyktowane jest dbałością o interes i zadowolenie Inwestorów i Klientów.

Kluczowym celem dla Zarządu Spółki jest stworzenie firmy nowoczesnej, niezawodnej i elastycznej, dla której prowadzenie odpowiedzialnego biznesu jest sprawą priorytetową. To pragnienie stworzenia przedsiębiorstwa przynoszącego sukcesy zarówno Inwestorom jak i Odbiorcom.