Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Historia Spółki

Historia Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. bierze swój początek w roku 1968, kiedy to rozpoczęła swoją działalność jako przedsiębiorstwo państwowe powstałe celem zabezpieczenia potrzeb sprzętowych dla dynamicznie rozwijającej się w tamtych latach branży budowlanej. Początkowo funkcjonowała głównie w obszarze usług sprzętowych i wynajmu sprzętu jednak z upływem lat profil jej działalności ulegał modyfikacjom a sama firma doskonaliła się i przekształcała.

W wyniku tych przekształceń powstała spółka akcyjna o nazwie PEMB „Energopol” S.A. – firma, która znacznie rozszerzyła wachlarz swoich usług i systematycznie wchodziła w nowe strefy aktywności gospodarczej w zakresie robót budowlanych.

Kolejne lata pozwoliły zdobyć cenne doświadczenie i ugruntować pozycję na rynku budowlanym. Ważnym momentem w działalności „Energopol – Południe” S.A. było wprowadzenie akcji Spółki w 1998 roku do obrotu publicznego. Pierwsze notowanie Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miało miejsce 6 listopada 1998. W roku 1999 nastąpiła zmiana Statutu Spółki i nazwy firmy na „Energopol – Południe” Spółka Akcyjna. 12 grudnia 2002 roku Spółka "Energopol - Południe" S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od czasu debiutu giełdowego minęło wiele lat, Spółka stale rozwija się i przeobraża, a konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy pozwalają śmiało patrzeć w przyszłość. Firma stawia sobie odważne cele, starając się o ich systematyczną realizację a jej dążenie do samodoskonalenia podyktowane jest dbałością o interes i zadowolenie Inwestorów i Klientów.
Kluczowym celem dla Zarządu Spółki jest stworzenie firmy nowoczesnej, niezawodnej i elastycznej, dla której prowadzenie odpowiedzialnego biznesu jest sprawą priorytetową. To pragnienie stworzenia przedsiębiorstwa przynoszącego sukcesy zarówno Inwestorom jak i Odbiorcom.

W dniu 18 marca 2013 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmiany firmy Spółki. Na mocy postanowienia zarejestrowana została zmiana treści § 1 Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku. Zgodnie z treścią postanowienia firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy CNT S.A.).

W dniu 22 maja 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od GPW Benchmark SA,  że po sesji 23 maja 2023 roku zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki CNT (ISIN PLERGPL00014) z indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.

Operacja wykreślenia akcji spółki CNT z portfeli ww. indeksów wynika z wycofania akcji z obrotu, zgodnie z uchwałą GPW nr 438/2023 z dnia 19 maja 2023.