Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Pracownicy

Polityka kadrowa Spółki opiera się o wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, których celem jest praca zespołowa i ciągła wymiana zdobytych doświadczeń. Prowadzą one do tworzenia najlepszych rozwiązań biznesowych, mogących zaspokoić potrzeby każdego współpracującego z nami Klienta. Cele i strategia firmy oraz doskonalenie organizacji są ściśle powiązane z celami stawianymi przed kadrą menadżerską.

Największymi wartościami i potencjałem firmy są przyjęte rozwiązania biznesowe, wysoka świadomość, zaangażowanie i poziom wiedzy pracowników. Współpraca z dużymi międzynarodowymi firmami oraz realizacja dużych kontraktów profituje pozyskaniem przez kadrę nowych, cennych doświadczeń. Pracownicy Spółki tworzą dynamiczny i odważny zespół ludzi, którzy potrafią sprostać kolejnym stojącym przed firmą wyzwaniom. Odnoszenie sukcesów jest więc w zasięgu jej możliwości.

CNT S.A. stale się rozwija i umożliwia rozwój swoim pracownikom. Spółka dąży do systematycznego podnoszenia przez nich kwalifikacji, dba o ich ciągły rozwój zawodowy, organizuje wyjazdy integracyjne i szkoleniowe, szkolenia kierunkowe oraz stwarza pracownikom możliwości spędzania wolnego czasu poprzez ich uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Dzięki tego typu przedsięwzięciom daje swoim pracownikom lepszą okazję poznania się bliżej i wspólnego spędzenia czasu, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie firmy.

Wizytówką Spółki są ambitni, pełni wyobraźni i gotowi na zmiany pracownicy.