Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Zarząd

W dniu 23 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o jednoosobowym składzie Zarządu w kolejnej trzyletniej kadencji, trwającej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok.

Jacek Taźbirek
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Od 10.2007 roku Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA).

Przebieg pracy zawodowej:

 • W latach 1985-1986 zatrudniony w Lubelskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych,
 • W latach 1987-1988 w Przedsiębiorstwie Eksportu Usług Technicznych Exbud-Kielce Oddział w Lublinie.
 • W latach 1988 - 1992 Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego w Multico Sp. z o.o. Joint-Venture,
 • W latach 1992-1999 Dyrektor Sprzedaży w Multico Sp. z o.o. Joint-Venture.
 • W latach 2000-2001 Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy w Sonda SA,
 • W latach 2001-2002 Dyrektor Handlowy w Multico Sp. z o.o.
 • W 2003 r. Prezes Zarządu Biazet S.A.,
 • W latach 2003-2004 Wiceprezes Zarządu PMB S.A,
 • W latach 2004-2005 doradca Zarządu Multico Sp. z o.o.
 • Od 03.2005 r. Prezes Zarządu Maxer SA. w upadłości.
 • Od 02.2016 r. Prezes Zarządu Energopol - Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu (spółka zależna od CNT S.A.)

Ze Spółką Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pan Jacek Taźbirek, związany jest od roku 2006 r. Początkowo jako Doradca Zarządu a od października 2007 r. na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Jacek Taźbirek jest wspólnikiem spółki cywilnej SEDNO s.c.

Pan Jacek Taźbirek za zgodą Rady Nadzorczej CNT pełni funkcję Prezesa Zarządu Maxer S.A. w upadłości oraz Prezesa Zarządu Energopol - Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (spółka zależna od CNT S.A.)

Pan Jacek Taźbirek oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Maxer S.A. w upadłości oraz funkcji Prezesa Zarządu Energopol - Południe Sp. z o.o. za zgodą Rady Nadzorczej CNT S.A.

Pan Jacek Taźbirek nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.