Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

CNT S.A.

 

CNT SA

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, notowaną od 1998 roku na GPW S.A. w Warszawie. Spółka jest uczestnikiem indeksów giełdowych WIG i WIG-Poland oraz indeksu sektorowego WIG-budownictwo.

CNT S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (rurociągów, sieci wodno-kanalizacyjnych i ściekowych, oczyszczalni, przepompowni i tłoczni ścieków, hal przemysłowych, dróg, mostów, tuneli i wiaduktów, ect.).

Spółka koncentruje swoją obecną działalność głównie w obszarze związanym z hydrotechniką oraz zamówieniami infrastrukturalnymi realizowanymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
w ramach przetargów publicznych. Spółka rozwija także nowe obszary aktywności biznesowej dotyczące projektów z branży technologii ITS i Smart City.

Od czasu debiutu giełdowego minęło wiele lat, Spółka stale rozwija się i przeobraża, a konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy i zdobyte doświadczenie pozwala firmie realizować nowe projekty inwestycyjne wymagające elastycznego
i kreatywnego podejścia.

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

  • Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu.

Dane kontaktowe CNT S.A.:

  • adres siedziby: ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin
  • tel. +48 81 756 09 20, fax +48 32 263 39 07,
  • e-mail: sekretariat@cntsa.pl
  • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS: 0000143061,
  • NIP: 6440011838, REGON: 271122279,
  • kapitał zakładowy: 27.560.540 zł (w tym opłacony: 27.560.540 zł).

adres strony internetowej: http://www.cntsa.pl/