Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Rada Nadzorcza

W dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej kolejnej, trzyletniej kadencji, trwającej do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2023 rok.

Maciej Waś
Sekretarz Rady Nadzorczej

 Wykształcenie:

 • 07.2019: Studia doktoranckie- otwarcie przewodu doktorskiego.
 • 04.2018: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Egzamin adwokacki złożony z wynikiem pozytywnym w marcu 2018.
 • 01.2015 - 2017: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie- Aplikacja adwokacka.
 • 10.2009 - 07.2014: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.
 • 10.2015 - 07.2018: Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny.

 Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • Założyciel i Partner zarządzający w Kancelarii Radcy Prawnego Maciej Waś (07.2018 - obecnie)
 • Prawnik w spółce SUEZ Polska Sp. z o.o. (01.2015- obecnie)
 • Prawnik w Kancelarii T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski (02.2012 - 06.2014)
 • Prawnik w Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy Spółka Komandytowa (11.2011 - 02.2012)

 Dodatkowe osiągnięcia:

 • Autor wielu artykułów naukowych z zakresu prawa handlowego i cywilnego publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach pracowniczych (np.: "Przedawnienie odsetek, a przedawnienie świadczenia głównego" w „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", "Przesłanki pełnienia funkcji arbitra w świetle kpc oraz porozumienia stron" w „Przegląd Sądowy"). 
 • Organizator wielu konferencji naukowych na Uniwersytecie Warszawskim o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.
 • Zaangażowany w liczne projekty pro bono w tym w szczególności zmierzające do sprowadzenia do Polski wysokospecjalistycznego sprzętu służącego do przeszczepiania serc. 

Pan Maciej Waś doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz obsługując międzynarodowego potentata z branży gospodarki odpadowej i wodnej. Od 2018 r. prowadzi indywidualną praktykę w ramach kancelarii radcowskiej specjalizując się w obsłudze największych krajowych oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych w tym w szczególności działających w ramach branży nieruchomościowej, odpadowej, energetycznej, budowlanej, finansowej, medycznej, kolejowej. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym oraz prawie handlowym. 

Pan Maciej Waś oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu w spółki kapitałowej, nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ewa Danis
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie / Certyfikaty:

 • Szkoła Główna Handlowa, (studia podyplomowe w zakresie rachunkowości);
 • Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego (studia magisterskie);
 • Certyfikat księgowy nr 22194/2008;
 • Szkolenia m.in. dotyczących tematyki podatkowej, rozliczania działalności budowlanej; handlowej, produkcyjnej, zarządzania nieruchomościami.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • Certyfikowany księgowy, wieloletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego oraz CFO/Dyrektor finansowy;
 • Doświadczenie w obszarach rachunkowości, finansów, prawa podatkowego, zarządzania - zdobyte w polskich i międzynarodowych organizacjach z takich sektorów jak: wydawnictwa, produkcja, handel, budownictwo, wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, gastronomia.

Prowadzenie z sukcesem takich projektów jak:

 • Organizacja pionów finansowo-księgowymi, HR, Controlingu w spółkach kapitałowych;
 • Opracowywanie i wdrażanie systemów sprawozdawczości zarządczej w ramach nadzoru właścicielskiego (budżety, prognozy, analiza odchyleń);
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych finansowanych z różnych źródeł;
 • Implementacja systemów wspomagających zarządzanie: Symfonia, SAP Business One;
 • Udział w projektach związanych z restrukturyzacją i optymalizacją działalności spółek;
 • Reprezentowanie firm przed organami skarbowymi, w tym podczas kontroli skarbowych.

Działalność gospodarcza (od 2011 do teraz)

 • nadzór księgowy oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie informatycznym Klienta;
 • doradztwo w zakresie rachunkowości i rozliczeń podatkowych;
 • udział w projektach związanych z restrukturyzacją i optymalizacją działalności spółek;
 • reprezentowanie firm przed organami skarbowymi, w tym podczas kontroli skarbowych.
 • współpraca z: oddziałem niemieckiej spółki komandytowej, Spółką Dominium S.A., Spółkami Grupy Aldesa Polska, PHU SIGMA Rusztowania Warszawa, Spółką Agro Brusno Sp. z o. o., Urzędami Gmin (Jelcz - Laskowice, Oława, Oleśnica, Wrocław);
 • obecnie współpraca z Wartico Invest Sp. z o. o.

S.G. Sp. z o.o. Warszawa (1995-2010) Główna Księgowa / Dyrektor Finansowy. SG Sp. z o.o. (kapitał niemiecki) - działalność w zakresie budownictwa, administracji, zarządzania i wynajmu powierzchni we własnych obiektach handlowo-usługowych, usługi reklamowe

 • nadzór nad całością zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych w Spółce;
 • przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu;
 • opiniowanie umów z kontrahentami (wykonawcami projektów budowlanych, najemcami);
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi działami Spółki.

Polen Constanze Verlag Spółka z o. o. & CO. Spółka Komandytowa - oddział w Warszawie

(od 2000 - do 2012). Oddział niemieckiej spółki komandytowej - branża wydawnicza

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych;
 • współpraca z firmami audytorskimi, doradcami podatkowymi i kancelariami prawnymi.

Znajomość języków obcych:

 • niemiecki;
 • rosyjski.

Pani Ewa Danis oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu w spółki kapitałowej, nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz oświadczyła, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Waldemar Dąbrowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta The British Council, Goethe Institut oraz Departamentu Stanu USA. Ukończył także Executive Programme for Leaders In Development na Uniwersytecie Harwardzkim.

Przebieg pracy zawodowej:

 • W latach 80-tych dyrektor naczelny Centrum Sztuki Studio,
 • W latach 1990 – 1994 pełnił funkcję Wiceministra Kultury i Sztuki oraz szefa Komitetu Kinematografii. Przeprowadził w tym czasie gruntowną reformę polskiej kinematografii,
 • W latach 1994 – 1998 sprawował funkcję Prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych uznanej podczas branżowej Konferencji w Chicago w 1997 roku, za najlepszą tego typu placówkę w Europie,
 • od 09.1998 do 07.2002 roku - Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
 • W latach 2002 – 2005 sprawował funkcję Ministra Kultury,
 • W styczniu 2008 roku został powołany na Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. obchodów 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina,
 • W październiku 2008 roku ponownie powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Został odznaczony min:

 • orderem Legii Honorowej Republiki Francuskiej,
 • Honorary Knight Commander of the Civil Division of the Order of the British Empire przez Królową Elżbietę II,
 • Grosses Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband przyznanym przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec
 • “Zasłużony dla Warszawy” przyznanym przez Radę m.st. Warszawy.
 • W listopadzie 2009 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Keimyung w Korei Południowej.

Pan Waldemar Dąbrowski oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Robert Mirosław Sołek
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 2004 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie & Stockholm University of Business – MBA;
 • 2000 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości;
 • 1998 UMCS w Lublinie, Podyplomowe Studia Menedżerskie;
 • 1996 UMCS w Lublinie, Wydział Prawa, Studia Magisterskie.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Telewizja Polska S.A. – Zastępca Dyrektora ds. Korporacyjnych (wrzesień 2016 – nadal).

Największy publiczny nadawca telewizyjny w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach obowiązków służbowych realizowanie obowiązków zarządzania wykonawczego w TVP S.A. oraz prowadzenie spraw związanych z kontaktami Zarządu z organami władzy i administracji państwowej oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi

PGE Obrót S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych (marzec 2016 – czerwiec 2016)

Największa firma na rynku energetycznym, notowana na GPW w Warszawie, wyróżniona w rankingu Rzeczypospolitej trzecim miejscem wśród największych firm w Polsce, ponad 5 mln klientów. Wdrożenie z sukcesem PGE eBOK oraz PGE mBOK dwóch nowoczesnych kanałów komunikacji z klientem.

PKS w Rzeszowie S.A. – Członek Zarządu (listopad 2012 – czerwiec 2016)

Największa firma na rynku przewozów pasażerskich w woj. Podkarpackim. W ub. roku 7,8 mln przewiezionych pasażerów, 451 pracowników, 180 autobusów dalekobieżnych i miejskich, przychody 52 mln PLN.

Główne osiągnięcia:

 • przygotowanie programu restrukturyzacji PKS w Rzeszowie na lata 2013-2015;
 • poprawa wyniku finansowego 2014r. vs 2012r. o ~3 mln netto;
 • zwiększenie przychodów: wynajem autobusów o 44%, sprzedaż reklam o 52%, usług myjni o 100%, wprowadzenie nowej oferty usług. 

PKS w Krośnie S.A. – Prezes Zarządu (czerwiec 2011 – listopad 2012)

Lider na rynku przewozów pasażerskich w południowej części woj. Podkarpackiego. Przychody 32 mln zł, 239 pracowników, 95 autobusów miejskich i dalekobieżnych.

 Główne osiągnięcia:

 • Poprawa wyniku finansowego o 3,1 mln zł.;
 •  Restrukturyzacja zatrudnienia (zwolnienia grupowe obejmujące 85 pracowników);
 • Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Spółki PKS w Krośnie S.A.;
 • Optymalizacja sieci połączeń pasażerskich (poprawa rentowności linii);
 • Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju na lata 2011-2016r.

RUCH S.A. - Członek Zarządu, Doradca Zarządu, Dyrektor Regionu, Oddziału, Zespołu (1996- 2001, kwiecień 2006 – marzec 2011)

Największy dystrybutor prasy i towarów FMCG. Sprzedaż roczna ok. 1 mld €. Sieć dystrybucji – ok. 35,5 tyś punktów sprzedaży detalicznej i 134 hurtownie. Przychody 3,8 mld PLN, 3 100 pracowników.

Główne osiągnięcia:

 • Reorganizacja struktury wewnętrznej Spółki (wprowadzenie dwuszczeblowej struktury zarządzania);
 • Przeprowadzenie reorganizacji zatrudnienia (dwukrotne zwolnienia grupowe obejmujące ok. 1 600 pracowników);
 • optymalizacja sieci sprzedaży hurtowej (likwidacja nierentownych hurtowni);
 • Optymalizacja sieci detalicznej (wprowadzenie kalkulatora rentowności punktów Sprzedaży detalicznej);
 • Opracowanie innowacyjnego kanału dystrybucji (automaty do sprzedaży prasy oraz kiosk internetowy).

Uzdrowisko „Kopalnia Soli Bochnia” Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (marzec 2007 – październik 2008).

Uzdrowisko oferujące gościom szeroką ofertę leczenia i rekreacji. Posiada w swojej ofercie unikalny w skali światowej Podziemny Ośrodek Leczniczy usytuowany w Kopalni Soli, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej oraz szereg innych atrakcji.

Główne osiągnięcia:

 • Zwiększenie liczby odwiedzających uzdrowisko (150 000 turystów i kuracjuszy rocznie);
 • Wprowadzanie nowych atrakcji turystycznych w tym budowę parku archeologicznego „Osada VI Oraczy”;
 • Realizacja instalacji multimedialnych ze środków UE dla turystów odwiedzających Kopalnie Soli w Bochni.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Kopalnia Soli w Bochni” w Likwidacji – Likwidator (wrzesień 2006 –styczeń 2008)

Najstarsza w Polsce kopalnia soli z wielowiekową historią. Obecnie w stanie przekształcenie z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.

Główne osiągnięcia:

 • Opracowanie strategii przekształcenia P.P „Kopalnia Soli w Bochni” w spółkę Skarbu Państwa;
 • Zabezpieczenie i odbudowa podziemnych szybów kopalni;
 • Udostępnianie zwiedzającym nowych atrakcji turystycznych, np. podziemne jezioro solne, stacja podziemnej drogi krzyżowej (pierwsza na świecie).

Konsalnet S.A. – Dyrektor Biura w Rzeszowie (listopad 2004 – kwiecień 2006)

Jedna z dwóch największych firm branży usług ochrony osób i mienia w Polsce. Posiada 26 oddziałów regionalnych w całym kraju, zatrudnia 13 000 pracowników ochrony. Obsługuje 8 największych banków w Polsce.

Główne osiągnięcia:

 • Rozwój Spółki poprzez pozyskanie nowych klientów;
 • Nadzór nad wprowadzenie usługi cash processingu (uruchomienie liczarni pieniędzy w Rzeszowie);
 • Zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie ochrony fizycznej i elektronicznej.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Resbud S.A. – Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny (listopad 2001 – czerwiec 2003)

Jedna z największych Firm z branży budownictwa w regionie podkarpackim.

Główne osiągnięcia:

 • Reorganizacja i wdrożenie programu naprawczego w Firmie, w tym wydzielenie spółek zależnych;
 • Utworzenie spółki na Ukrainie i realizacja projektu (budowa zakładu dla Black Red White);
 • Wprowadzenie zasad Zarządzania Projektowego;
 • Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur organizacyjnych i kontrolnych.

Pan Robert Mirosław Sołek oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu w spółki kapitałowej, nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Agnieszka Pyszczek
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Rachunkowość.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • Prokurent w Multico Sp. z o.o. Warszawa (2019 – obecnie);
 • Dyrektor Finansowy, Prokurent  w Mennica Polska S.A. Warszawa, Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. (2018 – 2019);
 • Dyrektor Finansowy, Prokurent  w Multico Sp. z o.o., Warszawa (2004-2018);
 • Zastępca Głównego Księgowego, Prokurent w Multico –Press Sp. z o.o., Warszawa (2003 -2006);
 • Główny Księgowy, Asystent Biegłego Rewidenta w System Rewident Sp. z o.o. (2001 -2003);
 • Asystent Biegłego Rewidenta w Misters Audytor Sp. z o.o. (1998 -2000).

Funkcje pełnione w organach innych podmiotów:

 • Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A., Warszawa (2020 – obecnie) - Członek Rady Nadzorczej;
 • Mennica Polska S.A., Warszawa (2019 - obecnie) - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;
 • Newag S.A., Nowy Sącz (2011 – obecnie) - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;
 • Energopol-Warszawa S.A., Warszawa (2019 – obecnie) – Prokurent;
 • Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa (2011 – obecnie) – Prokurent.

Pani Agnieszka Pyszczek w latach 2016-2018 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o., przy czym od lutego do kwietnia 2018 r.  została oddelegowana z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. W latach 2015-2019 pełniła funkcję Członka Zarządu Jakubas Investment Sp. z o.o., w latach 2005-2007 pełniła funkcję Członka Zarządu De System Sp. z o.o. Warszawa. W latach 2005-2009 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Feroco S.A. Poznań. W latach 2006-2009 pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Energopol-Warszawa S.A. oraz w latach 2008-2009 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wartico Invest Sp. z o.o., Warszawa.

Pani Agnieszka Pyszczek oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu w spółki kapitałowej, nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz oświadczyła, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.