Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Energopol - Południe Sp. z o.o.

Działalność Energopol-Południe Sp. z o.o. została zawieszona na okres 24 miesięcy, tj. od dnia 20.06.2023 roku do 20.06.2025 roku.

energopol poludnie

 

Energopol-Południe Sp. z o.o. została zawiązana przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 4 stycznia 2016 roku. CNT S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej. Zgodnie
z założeniami, począwszy od 2016 roku firma Energopol-Południe Sp. z o.o. może w sposób płynny zająć na rynku budowlanym dotychczasowe miejsce CNT S.A. korzystając z jej referencji oraz zasobów.

Spółka zależna kontynuować będzie wieloletnie tradycje na rynku budowlanym i koncentrować swoją działalność przede wszystkim w sektorze budownictwa infrastrukturalnego.

Przedmiotem działalności Energopol – Południe Sp. z o.o. są m.in.:

 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • roboty związane z budowa dróg i autostrad,
 • roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 • roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

 • Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu.

Dane kontaktowe Energopol-Południe Sp. z o.o.:

 • adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 12, 41-208 Sosnowiec,
 • tel.  +48 32 294 40 40, fax: +48 32 263 39 07,
 • e-mail: ,
 • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, KRS: 0000601400,
 • NIP: 6443515485, REGON: 363795544,
 • kapitał zakładowy: 50 000,00 zł,