Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

Wartość
inwestycji: 492 000 000 zł

CNT S.A. zrealizował kontrakt pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze” jako Lider Konsorcjum będącego Generalnym Podwykonawcą.

Stopień Wodny Malczyce stanowi 25 element piętrzący wodę na trasie skanalizowanej Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jest to jedna z największych  inwestycji hydrotechnicznych na Dolnym Śląsku.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie m.in.:

 • trzyprzęsłowego jazu z napędzanymi hydraulicznie stalowymi zamknięciami klapowymi (podstawowego obiektu piętrzącego wodę i regulującego przepływ przez stopień wodny),
 • jazu stałego o długości 256 m,
 • śluzy żeglugowej o długości 190 m,
 • elektrowni wodnej o instalowanej mocy 9 MW (usytuowanej w osi piętrzenia stopnia między filarem jazu klapowego, a głową górną śluzy żeglugowej, która wykorzysta naturalne przepływy rzeki w granicach przełyku instalowanego 40 - 240 m/s. do produkcji energii elektrycznej, a jej głównym wyposażeniem będą 3 turbiny o łącznej mocy 9MW),
 • przepławki dla ryb (zlokalizowanej pomiędzy blokiem elektrowni, a żelbetową komorą śluzy żeglugowej, której istnienie wymusiła Decyzja Środowiskowa z 2009 r.),
 • szeregu innych obiektów towarzyszących, takich jak zbiornik do nawodnień lasów łęgowych, budynki teletechniczne, drogi i place, stacje transformatorowe itd.

Od 2000 roku finansowanie projektu przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a trzy lata później dodatkowym źródłem dotowania stały się środki z rezerwy celowej na zadania z wieloletniego "Programu dla Odry 2006".

Realizacja inwestycji miała na celu:

 • przywrócenie pierwotnego poziomu wód gruntowych,
 • zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym,
 • przywrócenie żeglowności na rzece,
 • zabezpieczenie Stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności,
 • ochronę cennych lasów łęgowych (obecnie zagrożone wskutek przesuszania się terenu),
 • produkcję energii elektrycznej.