Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

CNT z grupy Jakubasa liczy na technologie i rynek energii

05.05.2015

Centrum Nowoczesnych Technologii (dawny Energopol-Południe), kontrolowane przez Zbigniewa Jakubasa, zamierza nadal dążyć do dywersyfikacji działalności w obszarze technologicznym. Ponadto na znaczeniu ma zyskiwać segment hurtowego handlu energią elektryczną.

Na poziomie skonsolidowanym w 2014 r. CNT miało 114,91 mln zł przychodów wobec 96,35 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała 5,97 mln zł zysku netto wobec 3,77 mln zł zysku przed rokiem.

Prezes Jacek Taźbirek, w liście do akcjonariuszy, podkreślił, że w 2014 r. spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię, dążąc do zbudowania grupy kapitałowej oraz do takiego przekształcenia CNT, aby przynajmniej połowa jego przychodów pochodziła z działalności w obszarze technologicznym. (...)

cały tekst:
http://www.wnp.pl/wiadomosci/249633.html