Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Etap V budowy - Gmina Jaworze

20.05.2015

W dniu 20 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze podpisana została umowa pomiędzy Gminą Jaworze reprezentowaną przez Wójta Gminy Radosława G. Ostałkiewicza przy kontrasygnacie Skarbnika Krzysztofa Śliwy a Firmą „Centrum Nowoczesnych Technologii” S.A. z Sosnowca na wykonanie etapu V zadania budowy kanalizacji sanitarnej (...)

Dyrektor Techniczny firmy CNT Daniel Śpiewak poinformował wszystkich obecnych na spotkaniu, że kontrakt realizowany będzie zgodnie z podpisaną umową prawidłowo, z należytą starannością oraz zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowych.

Całość artykułu: http://kanalizacja-jaworze.pl/?start=4