Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

SKUP AKCJI – zakończenie zbierania ofert zbycia i rozpoczęcie zawierania umów sprzedaży akcji

02.07.2024

Szanowni Akcjonariusze Centrum Nowoczesnych Technologii SA,

 

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uprzejmie informuje, iż realizując podjętą w dniu 22.03.2024 r. przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zgodnie z zapisami punktu 4a. OFERTY SKUPU AKCJI CNT S.A., Spółka zakończyła zbieranie Ofert zbycia.

Równocześnie informuję, iż nie nastąpiła redukcja zgłoszonych ofert co oznacza, iż Spółka skupi wszystkie akcje zaoferowane jej przez akcjonariuszy.

W związku z powyższym proszę akcjonariuszy, którzy złożyli oferty zbycia o kontakt ze Spółką w celu ustalenia terminu zawarcia umowy sprzedaży akcji.

Zgodnie z treścią przywołanej powyżej uchwały umowy sprzedaży zawierane będą w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.

 

Z poważaniem

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu