Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane z otrzymaniem Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 08.05.2023 r.).

12.05.2023

W związku z kolejnym pytaniem przesłanym mailem uprzejmie informuję, iż zarząd spółki CNT S.A. nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na nie.

Akcje spółki, tak jak i do tej pory, może nabyć każda osoba czy też każdy podmiot. Obecnie transakcje odbywają się poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Po wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym transakcje na akcjach pomiędzy zainteresowanymi stronami nie będą odbywały się za pośrednictwem GPW lecz poprzez zawieranie umów cywilno-prawnych pomiędzy zainteresowanymi stronami. W procesie pozyskania kontrahenta zainteresowanego nabyciem akcji spółki, wynegocjowania warunków transakcji w tym także ceny sprzedaży zarząd CNT S. A. nie może pomóc, gdyż nie ma do tego możliwości ani formalnych ani prawnych.