Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Spółka zawarła kolejną znaczącą umowę na ponad 40 mln PLN

31.05.2012

W dniu 31 maja 2012 roku Zarząd „Energopol-Południe” S.A. zawarł znaczącą umowę z Zamawiającym tj. Miastem Zabrze reprezentowanym przez Prezydenta Miasta oraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
na realizację zadania pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” na kwotę 47.727.101,30 PLN brutto.
Termin na ukończenie robót wynosi 21 miesięcy od daty podpisania Aktu Umowy.