Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Energopol zawarł nowy kontrakt za ponad 77 mln zł

16.01.2012

W dniu 16 stycznia 2012 roku "Energopol-Południe" S.A. występując jako Lider Konsorcjum zawarł z Gminą Dąbrowa Górnicza umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Kontrakt W 5 – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice” realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I.

Zamówienie obejmuje swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu wraz z przebudową dróg, sieci energetycznej oraz gospodarkę zielenią. W ramach kontraktu przewiduje się wykonanie około 32 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i rurociągów tłocznych), około 17 km sieci kanalizacji deszczowej i około 20 km sieci wodociągowych.

Wartość umowy wynosi 77.478.875,45 PLN brutto, a zakończenie robót nastąpi do 30 czerwca 2014 roku.