Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Podpisanie znaczącej umowy z PGK Sp. z o.o. w Opocznie

06.06.2012

W dniu 6 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki „Energopol-Południe” S.A. zawarł znaczącą umowę z Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie na realizację kontraktu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytet 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
Wartość kontraktu wynosi 18.424.847,87 PLN brutto.
Termin wykonania kontraktu to 24 miesiące od daty podpisania Aktu Umowy.