Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Wybór oferty - Budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów

11.04.2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie ("Zamawiający") dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez "Energopol-Południe" S.A. w postępowaniu pn. Budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów.

Cena ofertowa brutto wynosi 17.205.256,00 PLN.

Planowany termin zakończenia robót w ciągu 3 lat od podpisania umowy.