Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odwołanie ZWZ "Energopol - Południe" S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku

20.05.2011

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki, po otrzymaniu zgody akcjonariusza Spółki wnioskującego o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 20/2011 z dnia 16 maja 2011 roku, na odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku i zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na inny termin, z porządkiem obrad obejmującym w/w wnioski zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza, odwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol- Południe" S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2011 roku.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku, jest otrzymanie wniosku akcjonariusza Spółki (ALTUS TFI S.A.) o niezwłoczne zwołanie walnego zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. W wyniku powyższego, Zarząd Spółki uznał, iż odbycie dwóch Walnych Zgromadzeń w krótkim okresie czasu nie jest zasadne, z uwagi w szczególności na koszty z tym związane, w związku z czym postanowił odwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 6 czerwca 2011 roku i zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym wszystkie wnioski zgłoszone przez uprawnionych akcjonariuszy na inny termin.