Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Wybór oferty - Budowa kanalizacji w Strzelcach Opolskich - Kontrakt 8

08.04.2011

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ("Zamawiający") dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez "Energopol-Południe" S.A. w postępowaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie – Kontrakt 8”

Cena ofertowa brutto wynosi 6.793.982,03 PLN.

Planowany termin zakończenia robót: maksymalnie 20 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia.