Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Podpisanie Kontraktu - Modernizacja sieci ogólnospławnej w Żmigrodzie

22.03.2011

We wtorek 22 marca został podpisany z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy w Miliczu kontrakt na realizację kolejnego etapu inwestycji kanalizacyjnej – modernizację sieci ogólnospławnej w Żmigrodzie. Umowę wspólnie podpisali prezes PGK Zbigniew Węgrzyn, prezes zarządu "Energopol - Południe" Jacek Taźbirek oraz prokurent Aleksander Smalcerz.

Wartość oferty opiewa na blisko 21,5 mln zł. Planowany termin zakończenia robót przewidziano na maksymalnie 20 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia inwestycji.

Galeria