Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Zawarcie znaczącej umowy na roboty drogowe w Wałbrzychu

26.11.2010

W dniu 25 listopada 2010 roku "Energopol-Południe" S.A. występując jako pełnomocnik Konsorcjum firm zawarł z Zarządem Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu ("Zamawiający") znaczącą umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”. Kontrakt opiewa na kwotę: 7.500.924,62 PLN. Planowany termin zakończenia robót: 05.11.2011 r. Przedsięwzięcie polega na budowie odcinka drogi gminnej długości ok. 1260 m od skrzyżowania dwupoziomowego z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 379 typu rondo wraz z wykonaniem wiaduktu drogowego nad drogą powiatową i oświetleniem odcinka drogi.