Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Podpisanie kontraktu w Miliczu

03.09.2010

W dniu 6 lipca 2010 roku „Energopol – Południe” S.A. działający jako lider Konsorcjum w składzie:
"Energopol - Południe" S.A. – Lider Konsorcjum i "Hemex-Budownictwo" Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (występująca wcześniej po firmą: "Henczke-Budownictwo" Sp. z o.o.) – Partner konsorcjum, zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu ("Zamawiający") na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów". Wartość robót wynosi 24.000.141,06 PLN brutto, a planowany termin zakończenia robót upływa po 21 miesiącach licząc od daty ich rozpoczęcia.

Galeria