Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Jeszcze jedna duża umowa w naszym portfelu zleceń

18.08.2010

W dniu 18 sierpnia 2010 roku, zawarliśmy kolejną znaczącą umowę z Gminą Myślenice na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jasienicy, budowa wodociągu w Bysinie Kontrakt nr 2” realizowanej przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” podlegającego dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wartość kontraktu wynosi 22.287.640,94 PLN brutto. Termin zakończenia robót przewidziany w umowie wynosi maksymalnie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Więcej: RB 58/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

Galeria