Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Kolejna umowa na roboty drogowe na Dolnym Śląsku

23.04.2010

W dniu 23 kwietnia 2010 roku „Energopol Południe” S.A. zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczącą wykonania zadania pod nazwą "Remont łącznika drogi powiatowej Nr 30007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384" Inwestorem realizowanego przez Spółkę projektu jest Gmina Bielawa, wartość podpisanej umowy wynosi 3.861.963,01 PLN brutto, a termin realizacji inwestycji upływa 31 października 2010 roku. 
O podpisaniu umowy Spółka poinformowała Raportem bieżącym 26/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku.