Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Wybór Zarządu nowej kadencji

14.05.2010

Informujemy, że obradująca w dniu 14 maja 2010 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru obecnego składu Zarządu na nową trzyletnią kadencje, do składu Zarządu powołani zostali: Jacek Taźbirek Prezes Zarządu oraz Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu. Nowa kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.