Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Kontrakt drogowy w Wałbrzychu

07.04.2010

Spółka „Energopol Południe” S.A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2010 roku doszło do podpisania z Gminą Wałbrzych Zarządem Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu umowy na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont drogi gminnej nr 116856D Al. Podwale w Wałbrzychu. Wykonawcą robót jest „Energopol Południe” S.A., wartość umowy wynosi 
5.716.049,64 PLN, a termin realizacji kontraktu upływa 29 października 2010 roku. Wygranie przetargu i w konsekwencji podpisanie wspomnianej umowy jest elementem realizacji strategii Zarządu zmierzającej do zwiększenia przychodów z robót drogowych. 
O podpisaniu umowy Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 20/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku.