Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budujemy kanalizację w Żywcu

25.03.2010

Informujemy, że w dniu 25 marca 2010 roku w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły Kontrakt nr 14b1" realizowanego w ramach Projektu Funduszu Spójności "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Wykonawcą kontraktu będzie Konsorcjum firm w składzie: „Energopol Południe” S.A. oraz Firma Budowlana „Wulkan” Piotr Pająk. Wartość podpisanej umowy wynosi 24.068.972,07 PLN netto. Termin realizacji kontraktu wyznaczono na rok 2012.
O podpisaniu umowy Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 19/2010 z dnia 26 marca 2010 roku.

Galeria