Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane z otrzymaniem Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 08.05.2023 r.).

11.05.2023

Odpowiadając na pytanie przesłane mailem uprzejmie informuję, iż zarząd spółki CNT S.A. nie planuje podejmowania jakichkolwiek działań związanych z akcjami spółki posiadanymi przez Akcjonariuszy, gdyż nie jest do tego uprawniony.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zezwalająca z dniem 24.05.2023 r. na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych wszystkich akcji spółki jest zwieńczeniem procesu zapoczątkowanego uchwałą nr 3 z dnia 07 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki  oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Skutkiem tej decyzji KNF, z dniem 24 maja 2023 roku  Centrum Nowoczesnych Technologii SA  przestanie być spółką publiczną.

Akcjonariusze posiadający akcje spółki CNT S.A. pozostaną jej Akcjonariuszami również po wycofaniu tych akcji z obrotu na rynku regulowanym, a ewentualne  transakcje kupna / sprzedaży akcji   odbywać się będą mogły  pomiędzy zainteresowanymi stronami w drodze umów cywilno-prawnych.