Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Pytanie akcjonariusza o politykę dywidendową – odpowiedź Zarządu Spółki.

29.12.2020

Szanowni Państwo,

W Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ( „Spółka”) nie została przyjęta polityka dywidendowa.

Zarząd Spółki formułuje rekomendacje co do przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku co roku w terminach przewidzianych właściwymi przepisami prawa tj. przed zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rekomendacje Zarządu oparte są o wyniki analiz aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym jej płynności oraz o zamierzenia inwestycyjne Spółki.

Finalna i ostateczna decyzja co do przeznaczenia wypracowanego zysku należy zawsze do Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki nie udziela jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych, a wszelkie informacje istotne dla formułowania indywidualnych decyzji inwestycyjnych podawane są przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportów.

                                                                                                                      Jacek Taźbirek

                                                                                                                      Prezes Zarządu