Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Prace związane z przegrodzeniem rzeki grodzą tymczasową oraz przełożeniem rzeki na jaz klapowy.

20.04.2018

Konsorcjum CNT S.A. - Lider Konsorcjum oraz ETP S.A. - Partner Konsorcjum realizujące kontrakt "Budowa stopnia Wodnego Malczyce na rzece Odrze" w dniu 20.04.2018r. przystąpiło do ważnego elementu prac, polegającego na ostatecznym przegrodzeniu rzeki Odry grodzą tymczasową i przełożenia rzeki na jaz klapowy.

Ten etap spowodował zamknięcie dotychczasowego szlaku żeglugowego grodzą budowlaną jazu stałego i umożliwi dokończenie ścianek kaszycy przelewu wraz z płytą wieńczącą. Obszar pomiędzy przelewem stałym i grodzą tymczasową utworzy dół budowlany jazu stałego, który po odpompowanie wody pozwoli na kontynuację robót w zakresie: żelbetowej niecki wypadowej, kształtowanie dołu wraz z ubezpieczeniami narzutem kamiennym, bystrotoku kaskadowego. Pozostałe roboty Konsorcjum wykonuje zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem.

Więcej informacji o inwestycji.

Galeria