Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze - w trakcie realizacji

CNT S.A. realizuje kontrakt pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze”jako Lider Konsorcjum będącego Generalnym Podwykonawcą.

Stopień Wodny Malczyce stanowić będzie 25 element piętrzący wodę na trasie skanalizowanej Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jest to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji hydrotechnicznych na Dolnym Śląsku.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in.:

 • trzyprzęsłowego jazu z napędzanymi hydraulicznie stalowymi zamknięciami klapowymi (podstawowego obiektu piętrzącego wodę i regulującego przepływ przez stopień wodny),
 • jazu stałego o długości 256 m,
 • śluzy żeglugowej o długości 190 m,
 • elektrowni wodnej o instalowanej mocy 9 MW (usytuowanej w osi piętrzenia stopnia między filarem jazu klapowego, a głową górną śluzy żeglugowej, która wykorzysta naturalne przepływy rzeki w granicach przełyku instalowanego 40 - 240 m/s. do produkcji energii elektrycznej, a jej głównym wyposażeniem będą 3 turbiny o łącznej mocy 9MW),
 • przepławki dla ryb (zlokalizowanej pomiędzy blokiem elektrowni, a żelbetową komorą śluzy żeglugowej, której istnienie wymusiła Decyzja Środowiskowa z 2009 r.),
 • szeregu innych obiektów towarzyszących, takich jak zbiornik do nawodnień lasów łęgowych, budynki teletechniczne, drogi i place, stacje transformatorowe itd.

Od 2000 roku finansowanie projektu przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a trzy lata później dodatkowym źródłem dotowania stały się środki z rezerwy celowej na zadania z wieloletniego "Programu dla Odry 2006".

Realizacja inwestycji ma na celu:

 • przywrócenie pierwotnego poziomu wód gruntowych,
 • zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym,
 • przywrócenie żeglowności na rzece,
 • zabezpieczenie Stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności,
 • ochronę cennych lasów łęgowych (obecnie zagrożone wskutek przesuszania się terenu),
 • produkcję energii elektrycznej.

Obecnie budowa Stopnia Wodnego Malczyce jest już na bardzo zaawansowanym etapie - większość elementów inwestycji jest na finalnym stadium realizacji lub jest sfinalizowana w zakresie kubaturowym. Jaz klapowy, śluza żeglugowa, elektrownia wodna, suwnica remontowa (o udźwigu 32 ton), pompownia i kanał odwadniający - wszystkie te elementy są już praktycznie ukończone, a część z nich wymaga jedynie montażu niezbędnego wyposażenia lub prac wykończeniowych.