Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Oława

13.10.2010

Zadanie realizowane jest przez Zamawiającego w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Oferta wybrana została w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Cena ofertowa brutto zadania wynosi 13.874.022,27 PLN. Planowany termin zakończenia robót przypada na 2 lipca 2012 r.