Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Kolejna znacząca umowa

08.10.2010

Kontrakt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II.
Cena ofertowa brutto kontraktu wynosi 9.542.387,67 PLN.
Planowany termin zakończenia robot określony został w umowie na 12 miesięcy od podpisania Aktu Umowy.To kolejny projekt kanalizacyjny realizowany przez naszą Spółkę.

Galeria