Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Uroczyste rozpoczęcie robót w Radlinie

07.10.2010

Rozpoczęcie robót odbyło się przy udziale władz gminy, przedstawicieli Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli "Energopol - Południe" SA i dotyczy zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach Projektu "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" - ETAP I - Część III (Zadanie nr 7/9a): „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary i Biertułtowy”. Kontrakt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 10,1 km.

Jednym z głównych celów realizowanej inwestycji - prócz skanalizowania obszaru aglomeracji Wodzisław Śląski i umożliwienia mieszkańcom podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej – jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych.

Galeria