Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budujemy kanalizację sanitarną w aglomeracji Sierakowice w Gminie Sośnicowice

12.08.2010

W dniu 12 sierpnia 2010 roku Zarząd "Energopol-Południe" S.A. zawarł kolejną znaczącą umowę z. Zamawiający to Gmina Sośnicowice, a umowa dotyczy realizacji zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków". Wartość umowy opiewa zgodnie z ceną ofertowa wynosi 14.582.049,87 PLN (cena ofertowa brutto). Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 28 września 2012 roku.
O podpisaniu umowy Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 57/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku.