Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Wybór oferty

02.08.2010

W dniu 2 sierpnia 2010 roku Spółka otrzymała informację z Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Zamawiający") dotyczącą wyboru
jako najkorzystniejszej oferty "Energopol-Południe" S.A. na realizację zadania pn.: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach" Część 1 - Projekt I. Cena ofertowa brutto wynosi 9.542.387,67 PLN.