Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nowa strategia dla Spółki

23.11.2009

Rada Nadzorcza „Energopol Południe” S.A. przyjęła przedstawioną przez Zarząd strategię rozwoju Spółki.

Podstawowe założenia przyjętej strategii rozwoju „Energopol Południe” S.A. zakładają:
- rozwój organiczny osiąganie przychodów z rentownych kontraktów realizowanych przede wszystkim w generalnym wykonawstwie w obszarach projektów z zakresu:
1. Inżynierii sanitarnej
2. Budowy dróg
3. Ochrony środowiska
oraz
- akwizycje podmiotów pozwalających na wykorzystanie efektów synergii w rożnych obszarach biznesowych nowo kreowanej Grupy Kapitałowej.

Jak czytamy w Raporcie bieżącym nr 76/2009 „zasadniczym celem, który ma zostać osiągnięty w efekcie realizacji ww. strategii jest osiągnięcie zadowolenia akcjonariuszy, poprzez systematyczny wzrost wartości „Energopol Południe” S.A.”.