Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budowa hali segmentowej o konstrukcji stalowej w podstrefie Noworudzkiego Parku Przemysłowego

Spółka realizowała inwestycję na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego w Nowej Rudzie w powiecie kłodzkim. Inwestycja prowadzona była na terenach poprzemysłowych po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda". Teren przejęty przez Spółkę od Zamawiającego był elementem infrastruktury kopalni.

Pierwszym etapem realizowanych prac były wyburzenia i roboty ziemne. Kolejnym roboty żelbetowe, wykonanie instalacji podziemnych, wykonanie konstrukcji hali oraz sieci zewnętrznych. W ramach umowy Spółka wykonała także kompletny układ komunikacyjny (drogi, parkingi, miejsca załadunku) oraz elementy zewnętrznej architektury.

Charakterystyczne parametry techniczne hali:

  • powierzchnia użytkowa ponad 4,7 tys. m2,
  • powierzchnia zabudowy blisko 4,2 tys. m2,
  • kubatura obiektu około 35 tys . m3.

Hala segmentowa wykonana przez Spółkę stanowi powiązanie typowego obiektu komercyjnego z ciekawą architekturą i niespotykaną kolorystyką. Budynek hali o konstrukcji stalowej, ramowej wykonany jest w formie regularnego prostopadłościanu z dachem dwuspadowym o połaciach z 10% spadkiem. Ściany szczytowe zakończone są attykami wysta­jącymi ponad połać dachu. Dach budynku zwieńczony jest czterema świetlikami. Z boków hali wykonano poprzeczne świetliki łukowe, rozmieszczone między ramami konstrukcyjnymi.

Wnętrze hali zaprojektowano w układzie trójnawowym wyznaczonym przez główne słupy ram konstrukcyjnych. Przyziemie hali w nawie północno-zachodniej przeznaczone jest na zaplecze biurowo-socjalne. Pozostałe nawy przeznaczone są na cele produkcyjne. Do każdego segmentu prowadzą niezależne wejścia i wjazdy. Każdy segment dysponuje wjazdem o wysokości 4,1 m dla samochodów ciężarowych oraz podjazdem do doku zała­dunkowego, który zamykany jest bramą o wysokości 3,0 m.

Celami inwestycji zrealizowanej przez Spółkę na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego były m.in.:

  • pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych,
  • stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej,
  • zmniejszenie bezrobocia na terenie Regionu.