Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie

26.06.2011

Ruszają roboty budowlane przy modernizacji sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Żmigrodzie. Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. z/s w Miliczu w dniu 22.03.2011 r. podpisało umowę z Wykonawcą - "Energopol-Południe" SA z/s w Sosnowcu. Przekazanie placu budowy nastąpiło 19.04.2011 r. Zakończenie modernizacji sieci kanalizacji sanitarno-deszczowej w Żmigrodzie planowane jest do końca 2012 r. Koszt kontraktu w mieście Żmigród wyniesie 21,42 mln PLN brutto, z tego ponad 11,2 mln złotych stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.