Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Podpisanie umowy w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sułów

20.03.2011

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. dnia 6 lipca 2010 r. podpisało umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: "ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A. z Sosnowca (lider konsorcjum) oraz "'HEMEX - BUDOWNICTWO" Sp. z o.o. z Płocka (partner konsorcjum). Kontrakt opiewa na kwotę 24 000 141,06 zł (brutto). 62,23 % z tej kwoty wyłoży Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności.